Vår värdegrund

Vår värdegrund vägleder oss i vårt arbete, hur vi bemöter varandra och hur vi förhåller oss till omvärlden. Alla anställda på Konsultia är företagets ansikte utåt, en ambassadör!

Värdegrunden sammanfattar vi så här:

Engagemang

Med lust gör vi vårt yttersta. Det är roligt och viktigt att överlämna en väl utförd arbetsuppgift.

Kundfokus

Vi är lyhörda för våra kunders behov och agerar för deras bästa. Kundens bästa skapar förutsättningar för långsiktiga och säkra samarbeten.

Ansvar

Vi tar ansvar för vårt arbete genom att vara noggranna, schyssta och hålla det vi lovar. Att ta ansvar skapar goda relationer.

Kul på jobbet

Alla hjälps åt att skapa en rolig och trivsam arbetsmiljö så att vi kan gå till jobbet med lätta steg.

Visa alla jobb