Rekryteringsprocessen

1. Kravprofil

Vid ett inledande möte mellan Konsultia och kunden kartlägger vi önskad kompetens och personliga egenskaper, villkor för anställning och information om kund- företaget. Vi diskuterar annonseringsalternativ samt personlighets- och färdighetstester. Vi utarbetar även en tidsplan för rekryteringen.

2. Kandidatinflöde

Vi identifierar kandidater i interna och externa nätverk samt presenterar annonseringsunderlag. Vi annonserar på utvalda hemsidor, sociala nätverk och papperstidningar enligt överenskommelse.

3. Kandidatgallring

Vi väljer ut utvalda kandidater med fokus på kompentens och erfarenhet för att matcha kundens kravprofil.

4. Kandidatpresentation

Vi presenterar de aktuella kandidaterna för kunden och bokar in dem för intervjuer hos kundföretaget.

5. Referenser och djupintervjuer

Vi följer upp personlighetstestet OPQ med en djupintervju. Vi kontaktar minst två referens- personer.

6. Anställning hos kund

Kunden och kandidaten förhandlar anställningens villkor och skriver kontrakt.

7. Uppföljning

Inom 6 månader från anställningens början gör Konsultia en uppföljning av anställningen.

Vi använder en rekryteringsprocess som är kvalitetssäkrad för att 
garantera bästa möjliga resultat. Våra rekryteringskonsulter är certifierade i SHL Talent Measurement personlighets- och färdighetstester Occupational Personality Questionnaire (OPQ) och Verify. OPQ vilar på vetenskaplig grund, vilket bland annat betyder att det finns adekvata svenska normgrupper samt reliabilitets- och validitetsstudier som ger belägg för dess effektivitet.

Visa alla jobb