Kraton Chemicals

Konsultia + Kraton Chemicals

Kraton Chemical AB är ett dotterbolag till Kraton Corporation, ett världsomspännande företag som under nästan 70 år varit marknadsledande inom polymer och talloljebaserade special -kemikalier med bioraffinaderier i Europa, Asien, Sydamerika och USA samt försäljningsenheter runt om i världen.

Intervjuer

Malin kombinerar arbete och studier

Arbetsmyra som också pluggar på heltid Malin Sjölund, 23, är logistikkoordinator och…
Visa alla jobb