Norrmejerier är unika med många olika delar inom samma mejeri. I verksamheten förädlas mjölkråvara till dryckesmjölk, smör, yoghurt, ost och pulvertillverkning, allt under samma tak. Andra mejerier går åt motsatt håll och specialiserar sig mot till exempel mjölk eller smör eller yoghurt. Det gör att de blir storskaliga inom sin nisch.

– Vår modell gör att vi måste ha både maskiner och kompetens för många olika ändamål. Viktigt är också viljan att ständigt utvecklas, säger Greger. Som anställd på Norrmejerier är det viktigt att ha stor respekt för säkerhet, hygien, miljö och värdegrundsarbete.

– Som tur är har vi en stor del av säkerheten inbyggd i systemet, såväl som hygienfrågan som också är avgörande i vårt arbete. Norrmejerier gör gott! Vi ska göra gott för bönderna, konsumenterna och Norrland där vi lever – i alla led. Kosläppen är ett exempel på hur vi arbetar transparent. De är till för att norrlänningarna ska kunna se hur det ser ut hos bönderna och hur korna har det. Vi har också många studiebesök på mejerierna för att skolklasser och andra intressenter ska få förståelse för hur vi arbetar. Transparensen ger kontakt med våra konsumenter, de ska inte bara se våra produkter i butikerna.