Malin kombinerar arbete och studier

Arbetsmyra som också pluggar på heltid

Malin Sjölund, 23, är logistikkoordinator och har samlat på sig erfarenhet av ett jobb som hon trivs mycket bra med.
– Det är nyttigt att få möta andra kulturer och att prata engelska, säger hon.

På bottenvåningen i ett stort tegelhus har Malin sitt kontor. Rummet är ljust och fint. Jobbet som logistikkoordinator på Kraton Chemicals (fd. Arizona Chemicals AB) hittade hon på Arbetsförmedlingens hemsida. Intervjun med Konsultias rekryterare var avslappnad.
– Jag visste inte så mycket om själva arbetsuppgifterna när jag sökte jobbet, men kände att det blev mer och mer intressant under intervjuernas gång, berättar Malin.

Kraton Chemical AB är ett världsomspännande företag inom området talloljebaserade specialkemikalier med bioraffinaderier i Europa och USA, och har i dag 117 anställda på anläggningen i Sandarne. Malin beskriver sina arbetsuppgifter som många och varierande.
– Jag har bland annat hand om provordrar som kommer in från vår kundservice i Holland. Jag tar fram produktdokument och bokar själva transporten för provet.

Vid sidan av jobbet studerar hon till informationslogistiker på heltid. Den tre-åriga utbildningen innefattar IT, ekonomi/management och logistik.
– Logistik ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker om att planera och att ha ordning och reda omkring mig. Varje pusselbit måste hamna på rätt plats för att det ska fungera, säger hon.
Malin tycker att hon lär sig betydligt mer på arbetet än i skolbänken.
– Det är nyttigt att få möta andra kulturer och eftersom Arizona Chemical AB har kontakter över hela världen utvecklar jag inte minst min engelska.

Visa alla jobb