Jonas värdesätter kvalitet och snabb leverans

Ett framgångsrikt samarbete

Genom att använda Konsultia säkerställer Vännäs Dörr leveranserna även under högsäsong. Ungefär 10 procent av arbetskraften är via Konsultia. Behöver Vännäs Dörr rekrytera så finns alltid personer som känner till företaget, rutinerna och arbetskamraterna.

Samarbetet mellan Konsultia och Vännäs Dörr inleddes 2014 och de använder sig av Konsultia vid personaluthyrning på kollektivsidan och vid rekrytering av chefer.
Konsulterna jobbar uteslutande med produktion, allt från målning till bearbetning, pressning och montering.

Andreas Widmark platschef på Konsultia, beskriver samarbetet så här:
– Vi har täta kontakter med Vännäs Dörr och besöker dem en gång i veckan. De ger oss information kring orderingången och hur det går för våra konsulter. Vid en pågående rekrytering informerar vi Vännäs Dörr löpande om hur vi ligger till i processen.

Jonas Hjältén, produktionschef på Vännäs Dörr, är positivt inställd till att använda sig av bemanningsföretag.
– Samarbetet med Konsultia fungerar bra, annars hade vi inte jobbat med dem.
Konkurrensen är stor och det är många bemanningsföretag som ringer, men jag ser ingen anledning att ändra på konceptet som vi har i dag.
Han uppskattar Konsultias specifika inriktning mot industri.
– Det är positivt för oss eftersom de förstår vad vi pratar om och vad vi behöver.
Konsultia och Vännäs Dörr känner varandra ganska väl vid det här laget.
– Det starka och ömsesidiga förtroendet bygger på ett långvarigt samarbete. Vi har en öppen och rak dialog som gör att allt fungerar mycket bra. Kompetensmässigt har kunden en tydlig specifikation på vad de är ute efter, vilket underlättar urvalet i rekryteringsprocessen, säger han och fortsätter:
– Vi är glada över att få jobba med Vännäs Dörr. Det finns en stark och unik kultur i ett sådant företag som har funnits länge på orten. De har hög kompetens och är speciellt duktiga på att ta hand om ny personal. Miljön är trivsam och man möts ofta av ett leende.

Visa alla jobb