Hur fungerar anställningsformerna hos Konsultia?

Konsultia har i grunden samma anställningsformer som andra arbetsgivare, vilket innebär att du kan vara tillsvidareanställd eller ha en tidsbegränsad anställning. Tillsvidareans tällning, som har en reglerad uppsägningstid, kallas också ibland för fast anställning. En tidsbegränsad anställning har alltid ett förutbestämt slutdatum.

Konsultia har samma försäkringsvillkor som övriga företag på den privata arbetsmarknaden, det vill säga pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkringar.

Enligt semesterlagen och kollektivavtalet har du rätt till 25 dagars semester per år. Om du får betald semester beror på när du började din anställning eftersom semesterlönen beräknas på din intjänade lön. Din semesterlön beror på hur mycket du tjänar och hur länge du arbetat. Upphör din anställning betalas innestående semesterersättning ut med slutlönen.

Du har rätt att vara tjänstledig till exempelvis för studier. Ansöker om tjänstledighet gör du hos Konsultia.

Om du blir sjuk gör du din sjukanmälan till din konsultchef via växeln så snabbt som möjligt. Så snart du vet när du kommer att återgå till arbetet ska du meddela även det. Är du sjuk mer än sju kalenderdagar måste du ha ett läkarintyg som du ger till din konsultchef. Anmäl din frånvaro vid vård av sjukt barn på samma sätt som vid sjukdom (men ansök då även om ersättning hos Försäkringskassan).

Visa alla jobb