Arizona

Konsultia + Arizona

ARIZONA CHEMICAL AB är ett världsomspännande företag inom området talloljebaserade specialkemikalier med bioraffinaderier i Europa och USA, och har drygt hundra anställda på anläggningen i Sandarne utanför Söderhamn.

Intervjuer

Malin

Arbetsmyra som också pluggar på heltid Malin Sjölund, 23, är logistikkoordinator och…
Visa alla jobb